Denne side er et forsøg på at lave en gennemgang af de planter der er til rådighed for bierne ude i naturen og fortælle om deres varierende værdi for bierne.
Jeg har støttet mig til eksisterende opgørelser, føjet mine erfaringer til. I de tilfælde hvor jeg ikke har haft noget at støtte mig til har jeg ud fra min erfaring givet en vurdering. Værdier i () er jeg meget i tvivl om.
Det at bierne besøger en plante flittig, behøver ikke at betyde at den er meget god, det kan også skyldes at der ikke er ret meget andet for bierne at trække på, på det tidspunkt lige der.
Jeg modtager gerne hjælp fra Dem der har en erfaring eller viden der kan gøre min biplante gennemgang bedre. Det er ikke et professionelt værk, men en biavlers lyst til at fortælle og vise sine billeder på internettet.
Jeg har bygget min biplante gennemgang op omkring de fotos jeg har taget af bier i blomster. Derfor har jeg planter med som jeg ikke har fundet vurderinger af andre steder. Der er tit beslægtede planter som jeg har skelet til, og sammenholdt med mine egne observationer af bierne interesse, årstiden og konkurrerende planter.
Jeg har støttet mig til følgende kilder:
 Biplanteflora af Finn Christensen. , køb den det kan anbefales.
Biplantekalender 2003 Tidsskrift for biavl maj 2003. (Finn Christensen)
Lademanns: Have- og Planteleksikon.
Politikens: Danmarks træer og buske.
Lademanns naturfører Farveflora.
Internettet (diverse sider).
Temahæfte Biplanter i Tidsskrift for biavl november 1994.
Fører i biavl T. f. B.
Håndbog i biavl af G. Holst Jensen.